×

Στην Aware marketing © πιστεύουμε ότι καμία επιχείρηση δεν πρέπει να στερηθεί τα ψηφιακά εργαλεία που βοηθούν στην ανάπτυξή της. Οι τρέχουσες προσφορές μας συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία, και αποτελούν την έμπρακτη προσφορά μας στις ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να προχωρήσουν ψηφιακά μπροστά.

×

Στην Aware marketing © έχουμε τη δυνατότητα να σας φέρουμε ψηλά στις επιλογές του πελάτη σας. Συζητήστε μαζί μας για να μάθετε πως μπορούμε να το πετύχουμε.

Υποστήριξη IT

Με γνώση, άμεση ανταπόκριση και αίσθημα ευθύνης.

Διαχείριση συστημάτων πληροφορικής

Η ενοχλητική απάντηση "έπεσε το σύστημα και δε μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε" δεν πρέπει να ακουστεί ποτέ ξανά στον πελάτη σας.

Η εξάρτηση των σημερινών επιχειρήσεων από συστήματα τεχνολογίας συνεχώς μεγαλώνει, και ταυτόχρονα η ανάγκη για αξιόπιστη υποστήριξη ΙΤ γίνεται πιο επιτακτική. Οι περισσότερες από τις δραστηριότητες που παλαιότερα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν με παραδοσιακά μέσα, σήμερα εκτελούνται ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά με τη χρήση της τεχνολογίας. Πωλήσεις, λογιστήριο, πελάτες, αποθήκη, καταγραφές, επικοινωνία, είναι μόνο μερικά παραδείγματα που μας αποδεικνύουν το μέγεθος της διασύνδεσης των επιχειρήσεων με την τεχνολογία στις μέρες μας. Στην πράξη, εάν ένα και μόνο τμήμα από αυτά δεν λειτουργήσει σωστά, το αντίκτυπο επιβαρύνει το σύνολο της δραστηριότητας σας και διαταράσσει τη συνολική εργασιακή εξέλιξη.

Εφόσον λοιπόν η πλειοψηφία των υπηρεσιών μας βασίζονται σε πληροφοριακά συστήματα, θα ήταν αδύνατον να αγνοήσουμε τον παράγοντα υποστήριξη. Το τμήμα IT (Information Technology) είναι αυτό που θα σηκώσει το βάρος της εφαρμογής όλων των εργασιών μας, τόσο όσον αφορά στην ανάπτυξή τους όσο και στη μετέπειτα χρήση του από εσάς. Υποστήριξη ΙΤ για εμάς σημαίνει γνώση, άμεση ανταπόκριση και αίσθημα ευθύνης, ενώ για τους πελάτες μας σημαίνει εξασφάλιση και αίσθημα σιγουριάς. Είναι απαραίτητο μία επιχείρηση να εμπιστευτεί τα πληροφοριακά της συστήματα σε "καλά χέρια", διότι αυτά εξασφαλίζουν κατά ένα μεγάλο βαθμό την εύρυθμη λειτουργία της ίδιας της επιχείρησης.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η σημερινή σύγχρονη επιχείρηση οφείλει να προνοήσει να διατηρεί αξιόπιστη υποστήριξη IT ώστε τυχόν προβλήματα τεχνολογίας να επιλύνονται άμεσα και αποτελεσματικά. Η ενοχλητική απάντηση "έπεσε το σύστημα μας και δε μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε" δεν πρέπει να ακουστεί ποτέ ξανά στον πελάτη σας. Σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπου δεν υφίσταται προσωπικό με γνώσεις ΙΤ, η χρήση εξωτερικού συνεργάτη είναι η μόνη λύση. Στην Aware marketing © έχουμε επενδύσει σε ανθρώπους με γνώσεις και δυνατότητες. Ταυτόχρονα, οι σύγχρονες υποδομές μας επιτρέπουν να επιλύουμε ζητήματα και να προσφέρουμε υποστήριξη IT με απομακρυσμένες μεθόδους και σύνδεση εξ' αποστάσεως, χωρίς καν στις περισσότερες περιπτώσεις να είναι απαραίτητη η επίσκεψη στις δικές σας εγκαταστάσεις.

... Επιλεξτε μας

Ψάχνετε τον τρόπο;

Η ψηφιακή παρουσία μίας επιχείρησης οφείλει πάντα να αναβαθμίζεται, ώστε να βελτιώνει την ίδια την απόδοσή της. Είτε μέσω προσθήκης νέων στοιχείων, είτε μέσω διαμόρφωσης των ήδη υπαρχόντων, είναι απαραίτητο να συγκλίνουμε το μάρκετινγκ με την αποτελεσματικότητα. Στην Aware marketing έχουμε τη δυνατότητα να σας φέρουμε ψηλά. Συζητήστε μαζί μας για να μάθετε πως μπορούμε να το πετύχουμε.

Ζητηστε μας μια προσφορα

Γιατι να μας επιλεξετε

Επενδύουμε σε μόνιμες συνεργασίες με τους πελάτες μας. Μας επιλέγουν γιατί υπερέχουμε στα σημεία:

Αξιοπιστία

Αξιοπιστία σημαίνει τήρηση των συμφωνηθέντων, διαφάνεια και επεξήγηση όλων των λεπτομερειών και παράδοση του έργου στην ώρα του χωρίς συμβιβασμούς σε ποιότητα και λειτουργικότητα.

Ευελιξία

Εμείς είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε θετικά σε όποιες απαραίτητες αλλαγές προκύπτουν, επαναπροσδιορίζοντας πιθανές προτεραιότητες σε συνεργασία με τους πελάτες μας.

Τεχνογνωσία

Η χρήση και εφαρμογή της προτιμότερης τεχνολογικής μεθόδου κατά περίπτωση, είναι ο παράγοντας που θα κρίνει την απόδοση του τελικού έργου αλλά και τη βιωσιμότητά του σε βάθος χρόνου.

Εμπειρία

Προλαμβάνουμε καταστάσεις για λογαριασμό των πελατών μας και να συμβουλεύουμε αναλόγως, κοστολογούμε σωστά, προβλέπουμε τις δυσκολίες και προτείνουμε τις αντίστοιχες λύσεις.

... Ας ξεκινησουμε

Ας ξεκινησουμε

Έχουμε πολλές και δημιουργικές ιδέες.
Ας τις κάνουμε πράξη μαζί!

hello@aware.gr

Ελ. Βενιζέλου 3
54624, Θεσσαλονίκη

Τηλ: +30 2312 315 448