×

Στην Aware marketing © πιστεύουμε ότι καμία επιχείρηση δεν πρέπει να στερηθεί τα ψηφιακά εργαλεία που βοηθούν στην ανάπτυξή της. Οι τρέχουσες προσφορές μας συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία, και αποτελούν την έμπρακτη προσφορά μας στις ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να προχωρήσουν ψηφιακά μπροστά.

×

Στην Aware marketing © έχουμε τη δυνατότητα να σας φέρουμε ψηλά στις επιλογές του πελάτη σας. Συζητήστε μαζί μας για να μάθετε πως μπορούμε να το πετύχουμε.

Προγραμματισμός

Τα προσαρμοσμένα προγράμματα διαθέτουν το σημαντικό πλεονέκτημα της επιλογής γλώσσας.

Διαχείριση συστημάτων πληροφορικής

Ο προγραμματισμός μας δίνει κατευθύνσεις και για την πορεία ενός έργου και τις δυνατότητές του για επικοινωνία με άλλες εφαρμογές.

Η κατασκευή προγραμμάτων και εφαρμογών επί παραγγελία διαθέτει το σημαντικό πλεονέκτημα της επιλογής γλώσσας και τεχνολογίας που θα χρησιμοποιηθεί ανάλογα με την περίπτωση. Με τον τρόπο αυτό ο προγραμματισμός επεμβαίνει στο τελικό αποτέλεσμα όχι μόνο ως προς τη λειτουργικότητά του, αλλά και στην ανάγκη για υποδομές και διασυνδέσεις. Έτσι, η επιλογή μίας γλώσσας προγραμματισμού μας δίνει κατευθύνσεις και για την πορεία ενός έργου και τις δυνατότητές του για επικοινωνία με άλλες εφαρμογές (REST API, Web Services κτλ).

Στο χώρο των ιστοσελίδων, η πλέον γνωστή γλώσσα προγραμματισμού στις μέρες μας είναι η PHP. Η χρήση της μας καθιστά ικανούς να δημιουργήσουμε σελίδες web με δυναμικό περιεχόμενο. Η επιτυχία της γλώσσας αυτής έγκειται στο γεγονός ότι περνά μέσα από το διακομιστή (server) προκειμένου να εξάγει τα επιθυμητά αποτελέσματα στη γνωστή μας HTML και να εμφανιστεί το τελικό περιεχόμενο. Η χρηστικότητα της γλώσσα αυτής είναι τέτοια που κυριαρχεί στον παγκόσμιο ιστό εδώ και τρεις περίπου δεκαετίες, χωρίς κάποιον εμφανή τουλάχιστον μέχρι τώρα ανταγωνιστή. Ο συνδυασμός της PHP με διακομιστές Apache/Nginx και MySQL ως βάσεις δεδομένων, έχει επισφραγίσει το διαδίκτυο.

Στην Aware marketing © πραγματοποιούμε μία σειρά ερωτήσεων (survey) πριν από κάθε προσαρμοσμένο project, και χρησιμοποιούμε τα αποτελέσματά του προκειμένου να καταλήξουμε στην γλώσσα προγραμματισμού, την τεχνολογία ή το κατάλληλο framework που θα χρησιμοποιηθεί για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει όχι μόνο την λειτουργικότητα του έργου, αλλά και την μελλοντική του απόδοση σε συνδυασμό με τις υποστηριζόμενες υποδομές. Συζητήστε μαζί μας για το επόμενο προσαρμοσμένο project σας.

... Επιλεξτε μας

Ψάχνετε τον τρόπο;

Η ψηφιακή παρουσία μίας επιχείρησης οφείλει πάντα να αναβαθμίζεται, ώστε να βελτιώνει την ίδια την απόδοσή της. Είτε μέσω προσθήκης νέων στοιχείων, είτε μέσω διαμόρφωσης των ήδη υπαρχόντων, είναι απαραίτητο να συγκλίνουμε το μάρκετινγκ με την αποτελεσματικότητα. Στην Aware marketing έχουμε τη δυνατότητα να σας φέρουμε ψηλά. Συζητήστε μαζί μας για να μάθετε πως μπορούμε να το πετύχουμε.

Ζητηστε μας μια προσφορα

Γιατι να μας επιλεξετε

Επενδύουμε σε μόνιμες συνεργασίες με τους πελάτες μας. Μας επιλέγουν γιατί υπερέχουμε στα σημεία:

Αξιοπιστία

Αξιοπιστία σημαίνει τήρηση των συμφωνηθέντων, διαφάνεια και επεξήγηση όλων των λεπτομερειών και παράδοση του έργου στην ώρα του χωρίς συμβιβασμούς σε ποιότητα και λειτουργικότητα.

Ευελιξία

Εμείς είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε θετικά σε όποιες απαραίτητες αλλαγές προκύπτουν, επαναπροσδιορίζοντας πιθανές προτεραιότητες σε συνεργασία με τους πελάτες μας.

Τεχνογνωσία

Η χρήση και εφαρμογή της προτιμότερης τεχνολογικής μεθόδου κατά περίπτωση, είναι ο παράγοντας που θα κρίνει την απόδοση του τελικού έργου αλλά και τη βιωσιμότητά του σε βάθος χρόνου.

Εμπειρία

Προλαμβάνουμε καταστάσεις για λογαριασμό των πελατών μας και να συμβουλεύουμε αναλόγως, κοστολογούμε σωστά, προβλέπουμε τις δυσκολίες και προτείνουμε τις αντίστοιχες λύσεις.

... Ας ξεκινησουμε

Ας ξεκινησουμε

Έχουμε πολλές και δημιουργικές ιδέες.
Ας τις κάνουμε πράξη μαζί!

hello@aware.gr

Ελ. Βενιζέλου 3
54624, Θεσσαλονίκη

Τηλ: +30 2312 315 448