×

Στην Aware marketing © πιστεύουμε ότι καμία επιχείρηση δεν πρέπει να στερηθεί τα ψηφιακά εργαλεία που βοηθούν στην ανάπτυξή της. Οι τρέχουσες προσφορές μας συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία, και αποτελούν την έμπρακτη προσφορά μας στις ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να προχωρήσουν ψηφιακά μπροστά.

×

Στην Aware marketing © έχουμε τη δυνατότητα να σας φέρουμε ψηλά στις επιλογές του πελάτη σας. Συζητήστε μαζί μας για να μάθετε πως μπορούμε να το πετύχουμε.

Επιχειρηματικό πλάνο

Δυναμικό Business Plan για Ελληνικές επιχειρήσεις

Μάρκετινγκ και ανάπτυξη πωλήσεων

Όπως στην καθημερινή ζωή μας, έτσι και στις επιχειρήσεις ένα πλάνο είναι απαραίτητο για την οργάνωση των δραστηριοτήτων μας.

Ένα επιχειρηματικό σχέδιο σας καθοδηγεί σε κάθε στάδιο έναρξης και διαχείρισης της επιχείρησής σας και χρησιμοποιείται ως χάρτης πορείας για τον τρόπο δομής, λειτουργίας και ανάπτυξής της. Ουσιαστικά, δεν είναι κάτι περισσότερο από όλα αυτά που ήδη έχετε στο μυαλό σας σχετικά με τα βασικά στοιχεία της επιχείρησής σας. Η καταγραφή τους σας βοηθά ώστε να μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτά και να τα μελετήσετε ανά πάσα στιγμή σε μία οργανωμένη βάση. Ταυτόχρονα, είναι ένας καλός τρόπος να αντιληφθείτε που υπάρχουν προβλήματα ή κενά στη ροή της επιχείρησής σας, και να ζητήσετε έγκαιρα βοήθεια από εξειδικευμένους συνεργάτες. Δείτε κάποια από τα βασικά στοιχεία που πρέπει να συμπεριλαμβάνει ένα επιχειρηματικό πλάνο:

• Περίληψη των κυριότερων σημείων της ιδέας ή της δραστηριότητάς σας.
• Γενική περιγραφή εταιρείας, από νομική, φυσική και δομική άποψη.
• Ανάλυση αγοράς και ανταγωνισμού, καθώς και καταγραφή των ευκαιριών ή του πιθανού πελατολογίου σας.
• Αναφορά των μέσων, της οργάνωσης και του τρόπου διαχείρισης της επιχείρησης.
• Περιγραφή των προϊόντων ή των υπηρεσιών σας, με σημαντική αναφορά στους προμηθευτές ή εξωτερικούς συνεργάτες σας.
• Αναφορά στους τρόπους προώθησης, πωλήσεων και μέσων προσέγγισης γενικότερα, καθώς και στις πηγές κερδοφορίας.
• Οικονομικές προβλέψεις σε βάθος πενταετίας, και συγκρίσεις με προηγούμενες χρονικές περιόδους εφόσον υφίστανται.

Ένα σωστά μελετημένο επιχειρηματικό πλάνο μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να λάβετε χρηματοδότηση ή να αποκτήσετε νέους επιχειρηματικούς εταίρους, αφού είστε σε θέση να αποδείξετε στην πράξη ότι η επιχειρηματική σας ιδέα έχει λογική συνέχεια και βιωσιμότητα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το επιχειρηματικό πλάνο δεν αφορά μόνο σε νεοσύστατες επιχειρήσεις, αλλά και σε ήδη υφιστάμενες. Εφόσον οι συνθήκες της αγοράς τροποποιούνται σε εύλογο ρυθμό, το business plan μπορεί και οφείλει να ενημερώνεται αναλόγως σε χρονικά διαστήματα βάθους τριετίας ή πενταετίας. Για τη δημιουργία του δικού σας επιχειρηματικού σας σχεδίου, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τεχνικές ή επαγγελματικές συμβουλές. Η Aware marketing είναι σε θέση να διεκπεραιώσει πάντοτε με τη δική σας συμμετοχή όλες τις φάσεις της χρονοβόρας αυτής διαδικασίας.

... Επιλεξτε μας

Ψάχνετε τον τρόπο;

Η ψηφιακή παρουσία μίας επιχείρησης οφείλει πάντα να αναβαθμίζεται, ώστε να βελτιώνει την ίδια την απόδοσή της. Είτε μέσω προσθήκης νέων στοιχείων, είτε μέσω διαμόρφωσης των ήδη υπαρχόντων, είναι απαραίτητο να συγκλίνουμε το μάρκετινγκ με την αποτελεσματικότητα. Στην Aware marketing έχουμε τη δυνατότητα να σας φέρουμε ψηλά. Συζητήστε μαζί μας για να μάθετε πως μπορούμε να το πετύχουμε.

Ζητηστε μας μια προσφορα

Γιατι να μας επιλεξετε

Επενδύουμε σε μόνιμες συνεργασίες με τους πελάτες μας. Μας επιλέγουν γιατί υπερέχουμε στα σημεία:

Αξιοπιστία

Αξιοπιστία σημαίνει τήρηση των συμφωνηθέντων, διαφάνεια και επεξήγηση όλων των λεπτομερειών και παράδοση του έργου στην ώρα του χωρίς συμβιβασμούς σε ποιότητα και λειτουργικότητα.

Ευελιξία

Εμείς είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε θετικά σε όποιες απαραίτητες αλλαγές προκύπτουν, επαναπροσδιορίζοντας πιθανές προτεραιότητες σε συνεργασία με τους πελάτες μας.

Τεχνογνωσία

Η χρήση και εφαρμογή της προτιμότερης τεχνολογικής μεθόδου κατά περίπτωση, είναι ο παράγοντας που θα κρίνει την απόδοση του τελικού έργου αλλά και τη βιωσιμότητά του σε βάθος χρόνου.

Εμπειρία

Προλαμβάνουμε καταστάσεις για λογαριασμό των πελατών μας και να συμβουλεύουμε αναλόγως, κοστολογούμε σωστά, προβλέπουμε τις δυσκολίες και προτείνουμε τις αντίστοιχες λύσεις.

... Ας ξεκινησουμε

Ας ξεκινησουμε

Έχουμε πολλές και δημιουργικές ιδέες.
Ας τις κάνουμε πράξη μαζί!

hello@aware.gr

Ελ. Βενιζέλου 3
54624, Θεσσαλονίκη

Τηλ: +30 2312 315 448